Star Magazine July 25th 2011 Couples News Extra!
Ali Fedetowski & Roberto Martinez, Ann & Jesse Csincsak, Chris Lambton & Peyton Wright, Jason & Molly Mesnick and of course the king and queen Trista & Ryan